Eduard C. Houbolt: Wassenaar en Omstreken

De originele wandelgids uit 1904 opnieuw uitgegeven, aangevuld door Rob Perik. Met foto's van Jan Stegeman


Ingenaaide paperback, geïllustreerd, 188 pagina's
Prijs:  euro 10,00
ISBN 90 74622 28 3
Verkrijgbaar in boekhandels in en rond Wassenaar of direct te
bestellen bij de uitgeverij


Naar de MKW-homepage. 


Bijna honderd jaar geleden, in 1904, verscheen het boekje Wassenaar en Omstreken, een gids door Eduard C. Houbolt. De auteur was een bekende Wassenaarder, onder meer schrijver van het jongensboek De smokkelaars van Wassenaar en reeksen van artikelen over de geschiedenis van het dorp in het Wassenaars Nieuwsblad.

Van de originele uitgave Wassenaar en Omstreken zijn slechts enkele exemplaren overgebleven. In deze heruitgave is de gids van Houbolt in zijn geheel opnieuw afgedrukt, in het originele zetsel. Ook de foto’s van J. Eggink Jzn. en advertenties zijn integraal opgenomen. Rob Perik beschrijft in de aanvullende hoofdstukken hoe het dorp in een periode van bijna een eeuw is veranderd en geeft her en der het verloop van eerdere geschiedenis aan. Zijn verhaal wordt geïllustreerd door foto’s van Jan Stegeman.


Uit het originele voorwoord:

Het steeds toenemend vreemdelingen-verkeer in ons dorp maakt m.i. een gids, zoo niet nodig, dan toch niet overbodig.
Wassenaar met zijne heerlijke omstreken, zijne prachtige buitenplaatsen, is waard bekend en bezocht te worden.
Wie het eenmaal bezoekt, komt terug.
Trouwens de geheele streek tusschen ’Die Haghe en Voghelensanck’, reeds in Melis Stoke’s tijd vermaard, behoort tot de schoonste van ons land.
Waar de niets ontziende hand des menschen veel van het maagdelijk schoon dezer landstreek heeft ontroofd, bleef Wassenaar en zijn naaste omgeving daarvan tot-nog-toe gespaard. Hier is het statige woud met zijne geheimzinnige geluiden, het kreupelhout met zijn nachtegalenslag gebleven.
Ook de nabijheid der zee met Hollands blanke duinen maakt het hier aantrekkelijk.
De belangstelling in dit zoo rijk gezegend oord van ons land te bevorderen, is het doel van dit werkje.
En hiermee den lezer heil, den wandelaars en fietsers veel genot.

E.C. Houbolt Wassenaar, 1 oct. 1904


Over de auteurs

Eduard C. Houbolt (1869-1950) werd na de kweekschool in Haarlem ondermeester in Zevenhoven en Wassenaar. Hierna gaf hij privéles aan kinderen op verschillende Wassenaarse buitenplaatsen en fungeerde hij onder meer als rentmeester. Hij heeft veel gepubliceerd in het Wassenaars Nieuwsblad en was auteur van kinderboeken als De smokkelaars van Wassenaar en Odo de batavenknaap. Hij was zwager en goede vriend van C. Johan Kievit, de schrijver van de Dik Trom-boeken.

Mr Rob Perik (1962) was onder andere verbonden aan het Wassenaars Nieuwsblad en dagbladen Het Binnenhof, de Leidse Courant en de Haagse Courant. Hij werkt als belastingadviseur.

Jan Stegeman (1940) is al vele jaren in Wassenaar en de rest van de wereld actief als fotograaf. Hij heeft meegewerkt aan talloze publicaties (waaronder meer dan 75 boeken) en exposities.


Uit de pers

'Dit is een prachtig gidsje voor hen die door het groene Wassenaar willen wandelen.' Wassenaars Nieuwsblad

'Houbolt neemt de lezer van Wassenaar en Omstreken aan de hand tijdens wandelingen door het dorp en de omliggende landerijen en geeft een fascinerend beeld van het Wassenaar van toen. Zijn typerende stijl, grote kennis van zaken en aandacht voor detail, maken dat ook de tegenwoordige lezer veel plezier aan zijn gids zal besteden. Zeker gelet op de aard van het Wassenaar van destijds.'
De Wassenaarder


Naar de MKW-beginpagina